José Manuel FERNANDES : Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k této dohodě a výměny dopisů připojené k dohodě  
- BUDG_AD(2018)630543 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie  
- BUDG_AD(2018)616826 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k možnému vývoji a změnám současného institucionálního uspořádání Evropské unie  
- BUDG_AD(2016)587434 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterým se stanovují rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu  
- BUDG_AD(2015)546725 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov, jménem Unie  
- BUDG_AD(2014)539522 -  
-
BUDG 

Kontakt