Paulo RANGEL : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Člen 

Výbor pro ústavní záležitosti 

Náhradník 

Výbor pro zahraniční věci 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 
Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Poslední činnosti 

Paulo RANGEL  
Paulo RANGEL 

Na platformě EP NEWSHUB

Kontakt