Emma McCLARKIN : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 

Náhradnice 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Výbor pro kulturu a vzdělávání 
Emma McCLARKIN  
Emma McCLARKIN 

Na platformě EP NEWSHUB

Kontakt