Emma McCLARKIN
 • Emma
  McCLARKIN
 • Skupina Evropských konzervativců a reformistů
 • Spolupokladnice
 • Spojené království Conservative Party
 • Datum narození: 9. říjen 1978, Stroud

Vystoupení na plenárním zasedání

28

Požární bezpečnost v budovách (rozprava)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(15)

Klíčové cíle 17. konference stran úmluvy CITES v Johannesburgu (B8-0987/2016)

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(12.6)

Manipulace s výsledky zápasů

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(17)

Transatlantické datové toky (rozprava)

25-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-25(18)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

1

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

17

ZPRÁVA o soudržné politice EU pro kulturní a kreativní odvětví

CULT ITRE
30-11-2016 A8-0357/2016

ZPRÁVA k nové a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice

INTA
28-06-2016 A8-0220/2016

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

2

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu

IMCO
19-12-2016 IMCO_AD(2016)589291

STANOVISKO k akčnímu plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

INTA
04-10-2016 INTA_AD(2016)584212

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

24

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o definici, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a označování jiných potravin a ochraně zeměpisných označení lihovin

INTA
27-10-2017 INTA_AD(2017)606055

STANOVISKO k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a o postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami

IMCO
26-09-2017 IMCO_AD(2017)605925

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

CULT
04-09-2017 CULT_AD(2017)595591

STANOVISKO k uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii

CULT
04-07-2017 CULT_AD(2017)602746

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů

CULT
28-06-2017 CULT_AD(2017)595592

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

IMCO
02-06-2017 IMCO_AD(2017)599723

STANOVISKO k internetové konektivitě pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G

CULT
01-03-2017 CULT_AD(2017)595493

STANOVISKO k evropské obranné unii

IMCO
12-10-2016 IMCO_AD(2016)583872

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu

IMCO
30-09-2016 IMCO_AD(2016)583879

STANOVISKO k budoucnosti vztahů AKT-EU po roce 2020

INTA
20-07-2016 INTA_AD(2016)583902

Návrhy usnesení

6

Návrh usnesení o uzavření dohody CETA mezi EU a Kanadou

08-02-2017 B8-0146/2017

Společný návrh usnesení o statusu tržního hospodářství Číny

11-05-2016 RC-B8-0607/2016

Návrh usnesení o statusu tržního hospodářství Číny

10-05-2016 B8-0611/2016

Společný návrh usnesení o nedávných odhaleních případů korupce na vysoké úrovni ve FIFA

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Návrh usnesení k nedávným odhalením případů korupce na vrcholné úrovni FIFA

08-06-2015 B8-0571/2015

Návrh usnesení o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu

04-03-2015 B8-0219/2015

Písemná prohlášení

3

Písemné prohlášení o zvýšení ochrany spotřebitele v souvislosti s nesouladem mezi inzerovanou a skutečnou rychlostí širokopásmového připojení

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ

Datum zahájení : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatářů : 109 - 28-07-2016

Písemné prohlášení o zákazu vlastnictví hráčů třetí stranou v evropském sportu

11-11-2015 P8_DCL(2015)0066 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE

Datum zahájení : 11-11-2015
Platné do : 11-02-2016
Počet signatářů : 95 - 12-02-2016

Písemné prohlášení o boji proti rakovině prsu v Evropské unii

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Postup ukončen s podpisy většiny poslanců

Podrobnosti

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Datum zahájení : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Přijato (datum) : 27-07-2015
Seznam signatářů je zveřejněn v příloze 02 k zápisu ze zasedání ze dne 07-09-2015
Počet signatářů : 394 - 28-07-2015

Parlamentní otázky

40

  Water infrastructure

31-10-2017 P-006759/2017 Komise

Zákaz přesunů cirkusových zvířat, která patří k volně žijícím druhům, v EU

16-05-2017 O-000042/2017 Komise

  Illegal trade in dogs and cats

16-02-2017 P-001064/2017 Komise

Zákaz přesunů cirkusových zvířat, která patří k volně žijícím druhům, v EU

14-02-2017 O-000013/2017 Komise

Odpovědi Komise na otázky k písemnému zodpovězení

10-01-2017 O-000003/2017 Komise

  Rental car insurance

25-07-2016 P-006043/2016 Komise

  Canada's dual litigation

27-06-2016 E-005144/2016 Komise

  The New Skills Agenda for Europe

28-04-2016 P-003459/2016 Komise

  Commercial clothes collection industry - EU-Ukraine DCFTA

28-04-2016 E-003444/2016 Komise

  Sports funding criteria

07-04-2016 E-002823/2016 Komise

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11055
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M009
  1047 Brussels