Emma McCLARKIN
 • Emma
  McCLARKIN
 • Skupina Evropských konzervativců a reformistů
 • Spolupokladnice
 • Spojené království Conservative Party
 • Datum narození: 9. říjen 1978, Stroud

Vystoupení na plenárním zasedání

30

Zavedení cel v odvětví oceli a hliníku ze strany USA a reakce EU (rozprava)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(15)

Rozhodnutí USA uvalit cla na ocel a hliník (rozprava)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(4)

Požární bezpečnost v budovách (rozprava)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(15)

Klíčové cíle 17. konference stran úmluvy CITES v Johannesburgu (B8-0987/2016)

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(12.6)

Manipulace s výsledky zápasů

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(17)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

1

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

19

ZPRÁVA Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu

INTA
29-11-2017 A8-0384/2017

ZPRÁVA o soudržné politice EU pro kulturní a kreativní odvětví

CULT ITRE
30-11-2016 A8-0357/2016

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

2

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu

IMCO
19-12-2016 IMCO_AD(2016)589291

STANOVISKO k akčnímu plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

INTA
04-10-2016 INTA_AD(2016)584212

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

29

STANOVISKO k využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty

CULT
26-06-2018 CULT_AD(2018)620759

STANOVISKO k situaci v oblasti vztahů mezi EU a USA

INTA
22-06-2018 INTA_AD(2018)620975

STANOVISKO o situaci v oblasti vztahů mezi EU a Čínou

INTA
30-05-2018 INTA_AD(2018)619364

STANOVISKO o balíčku v oblasti strategie pro zadávání veřejných zakázek

INTA
24-05-2018 INTA_AD(2018)618227

STANOVISKO k výkladu a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů

INTA
21-02-2018 INTA_AD(2018)615264

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o definici, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a označování jiných potravin a ochraně zeměpisných označení lihovin

INTA
27-10-2017 INTA_AD(2017)606055

STANOVISKO k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a o postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami

IMCO
26-09-2017 IMCO_AD(2017)605925

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

CULT
04-09-2017 CULT_AD(2017)595591

STANOVISKO k uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii

CULT
04-07-2017 CULT_AD(2017)602746

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů

CULT
28-06-2017 CULT_AD(2017)595592

návrhy usnesení za skupinu/výbor

6

Návrh usnesení o uzavření dohody CETA mezi EU a Kanadou

08-02-2017 B8-0146/2017

Společný návrh usnesení o statusu tržního hospodářství Číny

11-05-2016 RC-B8-0607/2016

Návrh usnesení o statusu tržního hospodářství Číny

10-05-2016 B8-0611/2016

Společný návrh usnesení o nedávných odhaleních případů korupce na vysoké úrovni ve FIFA

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Návrh usnesení k nedávným odhalením případů korupce na vrcholné úrovni FIFA

08-06-2015 B8-0571/2015

Návrh usnesení o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu

04-03-2015 B8-0219/2015

Písemná prohlášení

3

Písemné prohlášení o zvýšení ochrany spotřebitele v souvislosti s nesouladem mezi inzerovanou a skutečnou rychlostí širokopásmového připojení

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ

Datum zahájení : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatářů : 109 - 28-07-2016

Písemné prohlášení o zákazu vlastnictví hráčů třetí stranou v evropském sportu

11-11-2015 P8_DCL(2015)0066 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE

Datum zahájení : 11-11-2015
Platné do : 11-02-2016
Počet signatářů : 95 - 12-02-2016

Písemné prohlášení o boji proti rakovině prsu v Evropské unii

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Postup ukončen s podpisy většiny poslanců

Podrobnosti

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Datum zahájení : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Přijato (datum) : 27-07-2015
Seznam signatářů je zveřejněn v příloze 02 k zápisu ze zasedání ze dne 07-09-2015
Počet signatářů : 394 - 28-07-2015

Otázky k písemnému zodpovězení

38

  Property accounting within the European Union

23-01-2018 E-000342/2018 Komise

  Exchange of currency

23-01-2018 E-000335/2018 Komise

  Cane sugar and current free trade negotiations

13-12-2017 P-007664/2017 Komise

  Rules regarding probate

09-11-2017 E-006914/2017 Komise

  Directive 76/768/EEC

09-11-2017 E-006902/2017 Komise

  Water infrastructure

31-10-2017 P-006759/2017 Komise

  Illegal trade in dogs and cats

16-02-2017 P-001064/2017 Komise

  Rental car insurance

25-07-2016 P-006043/2016 Komise

  Canada's dual litigation

27-06-2016 E-005144/2016 Komise

  The New Skills Agenda for Europe

28-04-2016 P-003459/2016 Komise

Otázky k ústnímu zodpovězení

7

Zákaz přesunů cirkusových zvířat, která patří k volně žijícím druhům, v EU

16-05-2017 O-000042/2017 Komise

Zákaz přesunů cirkusových zvířat, která patří k volně žijícím druhům, v EU

14-02-2017 O-000013/2017 Komise

Odpovědi Komise na otázky k písemnému zodpovězení

10-01-2017 O-000003/2017 Komise

Zvýšená hrozba terorismu

14-12-2015 O-000160/2015 Rada

Situace v odvětví ocelářství

05-11-2015 O-000139/2015 Komise

Odpovědi Komise na otázky k písemnému zodpovězení

05-05-2015 O-000046/2015 Komise

Písemná vysvětlení hlasování

1

 

Kontrola vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (A8-0390/2017 - Klaus Buchner)

17-01-2018

. ‒ On behalf of the UK Conservative Delegation in the ECR Group, I would like to clarify our vote today.
The UK is a strong supporter of robust and effective controls on the export of dual-use items, which safeguard international security and uphold human rights values. Recent developments on the global stage have brought new challenges to export licensing in respect of dual-use items, therefore, strengthening the dual-use export control system should be an international priority. We recognise this and agree with the need for an export control upgrade.
However, there are some elements of concern, such as the overly broad definition of cyber surveillance items, which could jeopardise legitimate trade in a number of defensive security items. This will only create uncertainty for exporters not familiar with export controls, not to mention the administrative burden on the competent authorities. Additionally, we strongly supported the introduction of an end-use control in connection with acts of terrorism, as in the Commission’s proposal, and that has now been left out of the report with no solid argument for its omission.
Whilst we supported this report today, a number of areas need clarification, and we support Parliament entering into negotiation with Member States with a view to correcting these deficiencies.

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11055
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M009
  1047 Brussels