Kay SWINBURNE
 • Kay
  SWINBURNE
 • Skupina Evropských konzervativců a reformistů
 • Členka
 • Spojené království Conservative Party
 • Datum narození: 8. červen 1967, Aberystwyth

Vystoupení na plenárním zasedání

142

Povinná automatická výměna informací v oblasti daní (A8-0157/2016 - Dariusz Rosati)

12-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-12(10.1)

Urychlení provádění politiky soudržnosti (B8-0562/2016)

11-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-11(8.4)

Politika soudržnosti v horských regionech EU (A8-0074/2016 - Iliana Iotova)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(7.8)

Používání údajů ze jmenné evidence cestujících (EU PNR) (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(8.3)

Námitka podle článku 106: obnovení schválení účinné látky glyfosát (B8-0439/2016)

13-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-13(12.9)

Přezkum podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky (rozprava)

13-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-13(24)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

2

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

15

ZPRÁVA o výroční zprávě o finančních činnostech Evropské investiční banky

ECON
30-03-2017 A8-0121/2017

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

3

STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2016

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613565

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2016

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613564

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2016

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613563

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

8

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019

ECON
31-08-2018 ECON_AD(2018)623755

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle

ECON
20-06-2018 ECON_AD(2018)622207

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí

ECON
23-11-2017 ECON_AD(2017)610743

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017

ECON
06-09-2016 ECON_AD(2016)585727

STANOVISKO ke kontrole uplatňování práva Unie: výroční zpráva za rok 2014

ECON
28-04-2016 ECON_AD(2016)578521

STANOVISKO ke směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu

ECON
04-12-2015 ECON_AD(2015)567734

STANOVISKO k doporučením Evropské komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA)

ECON
02-12-2015 ECON_AD(2015)567692

STANOVISKO k postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015

ECON
05-09-2014 ECON_AD(2014)536152

návrhy usnesení za skupinu/výbor

2

Otázky k písemnému zodpovězení

7

  Health systems

16-09-2016 E-006916/2016 Komise

  Regulation (EU) No 537/2014 on the statutory audit of public-interest entities - 'cooling in' period

21-07-2015 E-011727/2015 Komise

  Conservation of salmon and sea trout stocks

24-06-2015 E-010113/2015 Komise

  Audit Regulation

03-06-2015 E-009002/2015 Komise

  Audit Regulation

03-06-2015 E-009001/2015 Komise

  Premium-rate text messaging services

26-03-2015 E-004810/2015 Komise

  Implementation of Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)

06-11-2014 E-008838/2014 Komise

Otázky k ústnímu zodpovězení

4

Německý zákon o minimální mzdě

24-05-2016 O-000081/2016 Komise

Hospodářská diplomacie EU

02-05-2016 O-000075/2016 Komise

Přezkum podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky (MSP)

06-04-2016 O-000066/2016 Komise

Přístup k financím pro malé a střední podniky

13-10-2015 O-000122/2015 Komise

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M065
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11061
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M065
  1047 Brussels