Birgit SIPPEL : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku 

Náhradnice 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií 

Poslední činnosti 

Kontakt