Gabriel MATO : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky 

Člen 

Hospodářský a měnový výbor 
Výbor pro rybolov 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradník 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky 
Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU 
Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství 

Poslední činnosti 

Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem (A8-0192/2019 - Claude Moraes) ES  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Koordinace systémů sociálního zabezpečení (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) ES  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) ES  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt