Liem HOANG NGOC : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti socialiste (Francie)

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Hospodářský a měnový výbor
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Hospodářský a měnový výbor

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
  • 16-09-2009 / 13-02-2012 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
  • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Zvláštní výbor pro finanční, hospodářskou a sociální krizi
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 – všechny oddíly  
- ECON_AD(2013)513316 -  
-
ECON 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení  
- IMCO_AD(2012)472205 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k rámci pro správu a řízení evropských společností  
- IMCO_AD(2012)475892 -  
-
IMCO 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 131, 131a, příloha II jednacího řádu

Odpovědi na otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Odpovědi na otázky poslanců adresované ECB a na otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu (SSM) a jednotného mechanismu pro řešení krizí (SRM). Články 131, 131a, příloha II jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech