Liem HOANG NGOC

Politické skupiny

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Parti socialiste (Francie)

Člen

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Hospodářský a měnový výbor
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Hospodářský a měnový výbor

Náhradník

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
  • 16.09.2009 / 13.02.2012 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
  • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Zvláštní výbor pro finanční, hospodářskou a sociální krizi
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Parlamentní činnosti na plenárním zasedání – 7. volební období

Vystoupení na plenárním zasedání

46

Statistika obchodu se zbožím mezi členskými státy (rozprava)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(14)

Akční program pro oblast daní (rozprava)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(4)

Evropská statistika (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc) (hlasování)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(8.6)

Evropská statistika (rozprava)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(15)

Evropská statistika (rozprava) (2)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(15)

Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 - všechny oddíly (rozprava)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(5)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

2

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

8

ZPRÁVA o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví akční program pro oblast daní v Evropské unii na období let 2014–2020 (Fiscalis 2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1482/2007/ES

ECON
06-12-2012 A7-0399/2012

ZPRÁVA o hodnotící zprávě o vnitřním trhu

IMCO
15-01-2010 A7-0084/2009

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

4

STANOVISKO k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 – všechny oddíly

ECON
05-09-2013 ECON_AD(2013)513316

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení

IMCO
02-02-2012 IMCO_AD(2012)472205

STANOVISKO k rámci pro správu a řízení evropských společností

IMCO
24-01-2012 IMCO_AD(2012)475892

STANOVISKO o zelené knize „Na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě“

IMCO
26-01-2011 IMCO_AD(2011)452814

Parlamentní otázky

4

  Call for a new six-pack!

11-06-2013 E-006785/2013 Komise

  Credit rating agencies and their role in the crisis

15-07-2011 E-007329/2011 Komise

  Transposition in France of Directive 2007/64/EC on payment services

12-07-2011 E-007135/2011 Komise

Oficiální postoj Rady k vyhošťování Romů z Francie

03-02-2011 O-000030/2011 Rada

Prohlášení (7. volební období)

Prohlášení o vedlejších příjmech