Ashley FOX
 • Ashley
  FOX
 • Skupina Evropských konzervativců a reformistů
 • Člen předsednictva
 • Spojené království Conservative Party
 • Datum narození: 15. listopad 1969, Sutton Coldfield

Vystoupení na plenárním zasedání

159

Provádění směrnice o ekodesignu (A8-0165/2018 - Frédérique Ries) (hlasování)

31-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-31(7.11)

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje (rozprava)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(2)

Pokyny k rámci pro budoucí vztahy EU a Spojeného království (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(9.1)

In memoriam

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(5)

Členství ve výborech a delegacích

06-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-06(10)

Jediné sídlo Evropského parlamentu (rozprava)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Jediné sídlo Evropského parlamentu (rozprava) (2)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Jediné sídlo Evropského parlamentu (rozprava) (3)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Závěry zasedání Evropské rady dne 29. dubna 2017 (rozprava)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(6)

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

21

ZPRÁVA o vztazích mezi EU a třetími zeměmi v oblasti regulace a dohledu nad finančními službami

ECON
18-07-2018 A8-0263/2018

ZPRÁVA o akčním plánu v oblasti retailových finančních služeb

ECON
23-10-2017 A8-0326/2017

ZPRÁVA k finančním technologiím („fintech“): vliv technologií na budoucnost finančnictví

ECON
28-04-2017 A8-0176/2017

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

8

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí

AFCO
29-05-2018 AFCO_AD(2018)604673

STANOVISKO k výkladu a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů

ECON
24-11-2017 ECON_AD(2017)609658

STANOVISKO k výroční zprávě o finančních činnostech Evropské investiční banky

ECON
23-11-2017 ECON_AD(2017)609635

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci

ECON
08-11-2017 ECON_AD(2017)608163

STANOVISKO obsahující doporučení Komisi o občanskoprávních pravidlech pro robotiku

ITRE
15-11-2016 ITRE_AD(2016)583918

STANOVISKO o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů

ITRE
08-11-2016 ITRE_AD(2016)582213

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním

ITRE
29-04-2015 ITRE_AD(2015)544342

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o některé prvky výkazu o správě a řízení společnosti

ECON
02-03-2015 ECON_AD(2015)541604

návrhy usnesení za skupinu/výbor

12

Návrh usnesení o situaci ve Venezuele

01-06-2016 B8-0724/2016

Společný návrh usnesení o situaci v Jemenu

08-07-2015 RC-B8-0680/2015

Návrh usnesení o situaci v Jemenu

06-07-2015 B8-0686/2015

Společný návrh usnesení o situaci ve Venezuele

11-03-2015 RC-B8-0236/2015

Návrh usnesení o situaci ve Venezuele

06-03-2015 B8-0238/2015

Společný návrh usnesení o prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu

09-02-2015 RC-B8-0099/2015

Návrh usnesení o prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu

04-02-2015 B8-0130/2015

  Motion for a resolution on Persecution of the democratic opposition in Venezuela

15-12-2014 B8-0377/2014

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Písemná prohlášení

3

Písemné prohlášení o výstavbě strategického dopravního koridoru„Via Carpathia“ ve východních regionech EU

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum zahájení : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatářů : 61 - 08-06-2016

Písemné prohlášení o karpatském regionu v EU

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum zahájení : 14-12-2015
Platné do : 14-03-2016
Počet signatářů : 47 - 15-03-2016

Písemné prohlášení o posílení činnosti v rámci Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva ve Venezuele

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Datum zahájení : 26-10-2015
Platné do : 26-01-2016
Počet signatářů : 64 - 27-01-2016

Otázky k písemnému zodpovězení

43

  Access to raw cane sugar refining

28-02-2018 E-001235/2018 Komise

  Tungsten halogen lamp lightbulbs

06-02-2018 E-000726/2018 Komise

  Withdrawal Agreement and the application of transition arrangements for Gibraltar

16-01-2018 E-000216/2018 Komise

  Kamal Foroughi

27-04-2017 E-002947/2017 Komise

  Otter cull

23-03-2017 E-001960/2017 Komise

  Angora fur farming

20-09-2016 E-006995/2016 Komise

  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

13-07-2016 P-005763/2016 Komise

  Cosmetics

31-05-2016 P-004434/2016 Komise

  EU transport projects: Baltic Railway from Helsinki to Vilnius

04-05-2016 E-003782/2016 Komise

  Human Rights breaches in Morocco

08-03-2016 P-002031/2016 Komise

Otázky k ústnímu zodpovězení

2

Situace v odvětví ocelářství

05-11-2015 O-000139/2015 Komise

Odpovědi Komise na otázky k písemnému zodpovězení

05-05-2015 O-000046/2015 Komise

Písemná vysvětlení hlasování

3

 

Integrovaný přístup k politice v oblasti sportu: řádná správa, dostupnost a integrita (A8-0381/2016 - Hannu Takkula)

02-02-2017

I voted against this report as sport is not an issue that the EU should be discussing.
Not only is sport well outside of the EU’s remit, the adoption of the EU flag and symbol at sporting events is absurd. The European Union is not a super-state nor a federation and so it has no right to demand national sports teams use its flag.

 

Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva (A8-0377/2016 - Linnéa Engström)

02-02-2017

I voted in favour of this regulation on rules for the fishing industry.
The Commission’s role is to ensure that EU legislation is transposed properly and also correctly enforced by Member States. It has become abundantly clear that some governments turn a blind eye to over fishing.
This directly disadvantages those of us who make sure that national fishing industries abide by EU legislation.

 

Provádění programu Erasmus+ (A8-0389/2016 - Milan Zver)

02-02-2017

I voted in favour of this report as a programme that delivers good opportunities for young people.
Simplification of the rules will benefit the end users. I hope that the renewed focus on employment skills will help boost youth employment across the EU.
The education exchange programme has been a very popular and successful EU initiative and I hope to see it continue.

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11046
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M009
  1047 Brussels