Nuno MELO : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace pro vztahy s Mercosurem 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradník 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Poslední činnosti 

Kontakt