• Josefa   ANDRÉS BAREA  

Josefa ANDRÉS BAREA : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 7. volební období 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami  
- ITRE_AD(2013)516970 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k rozvojovým aspektům práv duševního vlastnictví na genetické zdroje: dopadu na snížení chudoby v rozvojových zemích  
- INTA_AD(2012)497979 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci  
- INTA_AD(2012)492566 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj partnerství pro spolupráci se třetími zeměmi  
- ITRE_AD(2012)485932 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie  
- INTA_AD(2011)460663 -  
-
INTA