Alfreds RUBIKS : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Člen předsednictva

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Politisko partiju apvienība "Saskaņas centrs" (Lotyšsko)

Místopředseda 

  • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

all-activities 

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k regionálním značkám kvality: úsilí o uplatňování osvědčených postupů ve venkovském hospodářství  
- TRAN_AD(2013)516979 -  
-
TRAN 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů  
- AGRI_AD(2013)508068 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k současným výzvám a možnostem energie z obnovitelných zdrojů na evropském trhu s energií  
- AGRI_AD(2013)502097 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 – všechny oddíly  
- AGRI_AD(2012)494603 -  
-
AGRI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o nutnosti bránit etnopolitickým konfliktům v Evropě  
- P7_DCL(2010)0037 - Nevzato v potaz  
Jiří MAŠTÁLKA , Alfreds RUBIKS  
Datum zahájení : 05-05-2010
Platné do : 09-09-2010
Počet signatářů : 28 - 09-09-2010

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech