Lorenzo FONTANA : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 11-07-2014 / 14-06-2015 : Nezařazení poslanci
 • 15-06-2015 / 22-03-2018 : Skupina Evropa národů a svobody - Člen

Národní strany 

 • 11-07-2014 / 22-03-2018 : Lega Nord (Itálie)

Poslanci 

 • 14-07-2014 / 22-03-2018 : Delegace pro vztahy s Irákem
 • 15-09-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Náhradník 

 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 27-07-2015 / 22-03-2018 : Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu  
- LIBE_AD(2017)604830 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)  
- ITRE_AD(2017)602722 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie  
- ITRE_AD(2017)597738 -  
-
ITRE 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 123, 128, 130b, 135 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 128 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 183 jednacího řádu

Dohoda o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu: vypovězení (A8-0058/2018 - João Ferreira) IT  
 

Voto a favore della denuncia dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore.

Dohoda o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu: vypovězení (usnesení) (A8-0055/2018 - João Ferreira) IT  
 

Voto a favore dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore.

Europass: rámec pro dovednosti a kvalifikace (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov) IT  
 

Voto a favore in quanto il testo non presenta problematicità specifiche.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 130, příloha II jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 133 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o odsouzení mučení a poprav dětí v Saúdské Arábii  
- P8_DCL(2016)0126 - Nevzato v potaz  
Franz OBERMAYR , Harald VILIMSKY , Barbara KAPPEL , Georg MAYER , Lorenzo FONTANA , Gerolf ANNEMANS , Peter LUNDGREN , Rolandas PAKSAS , Beatrix von STORCH , Angel DZHAMBAZKI  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 45 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o důležitosti specializované technické odborné přípravy mladých lidí, kteří chtějí pracovat v primárním sektoru  
- P8_DCL(2016)0121 - Nevzato v potaz  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Datum zahájení : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatářů : 25 - 22-02-2017
Písemné prohlášení o boji proti padělání v odvětví vína a lihovin  
- P8_DCL(2016)0120 - Nevzato v potaz  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Datum zahájení : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatářů : 23 - 22-02-2017

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech