Giancarlo SCOTTÀ : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace pro vztahy s Irákem 

Náhradník 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina 

Poslední činnosti 

Kontakt