Evelyn REGNER : Úvodní stránka 

Předsedkyně 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

Členka 

CPCO  
Konference předsedů výborů 
Hospodářský a měnový výbor 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora 
Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou 
Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradnice 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko 
Evelyn REGNER  
Evelyn REGNER 

Na platformě EP NEWSHUB

Kontakt