Ivo VAJGL : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zahraniční věci 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko 

Náhradník 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace pro vztahy s Palestinou 
Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Poslední činnosti 

Kontakt