• Robert   ROCHEFORT  

Robert ROCHEFORT : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 8. volební období 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO ke strategii pro evropské letectví  
- IMCO_AD(2016)582050 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k novým výzvám a strategiím pro podporu cestovního ruchu v Evropě  
- IMCO_AD(2015)549324 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k možnému rozšíření unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty  
- IMCO_AD(2015)554925 -  
-
IMCO