• Robert   ROCHEFORT  

Robert ROCHEFORT : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) - 8. volební období 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o tom, že je nutné považovat Marocké království i nadále za strategického partnera Evropské unie  
- P8_DCL(2016)0005 - Nevzato v potaz  
Rachida DATI , Hugues BAYET , Ramona Nicole MĂNESCU , Louis MICHEL , Gilles PARGNEAUX , Franck PROUST , Frédérique RIES , Robert ROCHEFORT , Siôn SIMON , Marc TARABELLA  
Datum zahájení : 18-01-2016
Platné do : 18-04-2016
Počet signatářů : 147 - 19-04-2016