Oreste ROSSI : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 11-06-2013 : Evropa Svobody a Demokracie - Člen
 • 12-06-2013 / 02-07-2013 : Nezařazení poslanci
 • 03-07-2013 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 14-03-2013 : Lega Nord (Itálie)
 • 15-03-2013 / 13-04-2014 : - (Itálie)
 • 14-04-2014 / 30-06-2014 : Forza Italia (Itálie)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 16-09-2009 / 01-02-2012 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 16-09-2009 / 14-02-2012 : Delegace pro vztahy s Japonskem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 15-02-2012 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Íránem

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 06-10-2009 : Hospodářský a měnový výbor
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Rozpočtový výbor
 • 19-01-2012 / 02-07-2013 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin  
- ENVI_AD(2014)521552 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropských telekomunikačních sítí, kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1336/97/ES  
- ENVI_AD(2012)480682 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k mobilitě a začlenění osob se zdravotním postižením a k evropské strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020  
- ENVI_AD(2011)460915 -  
-
ENVI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k ohrožení zdraví při práci v souvislosti s azbestem a výhledům na odstranění veškerého použitého azbestu  
- ENVI_AD(2013)494492 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)  
- ENVI_AD(2012)486102 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, terým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky  
- ENVI_AD(2012)483719 -  
-
ENVI 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Odpovědi na otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Odpovědi na otázky poslanců adresované ECB a na otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu (SSM) a jednotného mechanismu pro řešení krizí (SRM). Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o ochraně práva nezletilých dětí udržovat úzký vztah k oběma rodičům, a to i k rodičům v rozluce nebo k rozvedeným rodičům  
- P7_DCL(2013)0019 - Nevzato v potaz  
Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTÀ , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ  
Datum zahájení : 21-10-2013
Platné do : 21-01-2014
Počet signatářů : 54 - 23-01-2014
Písemné prohlášení o uznání mnohočetné přecitlivělosti na chemické látky a nadměrné citlivosti vůči účinkům elektromagnetického pole v rámci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN)  
- P7_DCL(2012)0014 - Nevzato v potaz  
Raül ROMEVA i RUEDA , Kriton ARSENIS , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI  
Datum zahájení : 12-03-2012
Platné do : 14-06-2012
Počet signatářů : 188 - 14-06-2012
Písemné prohlášení o diskriminaci italského jazyka v rámci užívání jazyků v Evropské unii  
- P7_DCL(2012)0009 - Nevzato v potaz  
Oreste ROSSI  
Datum zahájení : 12-03-2012
Platné do : 14-06-2012
Počet signatářů : 18 - 14-06-2012

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech