Georges BACH : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru 

Náhradník 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace pro vztahy s Kanadou 

Kontakt