Andrey KOVATCHEV : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 24-08-2009 / 15-09-2009 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 24-08-2009 / 30-06-2014 : Citizens for European Development of Bulgaria (Bulharsko)

Místopředseda 

 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci

Poslanci 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 17-09-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 17-09-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu

Náhradník 

 • 15-09-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro regionální rozvoj

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020  
- REGI_AD(2013)519472 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020  
- REGI_AD(2012)492590 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni  
- AFET_AD(2011)474076 -  
-
AFET 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO ke strategii EU pro oblast Černého moře  
- REGI_AD(2010)450846 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití  
- AFET_AD(2010)441312 -  
-
AFET 
STANOVISKO k rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství  
- REGI_AD(2010)440127 -  
-
REGI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o ochraně delfínů v Černém moři  
- P7_DCL(2012)0023 - Nevzato v potaz  
Elena BĂSESCU , Chris DAVIES , Andrey KOVATCHEV , Isabella LÖVIN , Kristian VIGENIN  
Datum zahájení : 02-07-2012
Platné do : 08-11-2012
Počet signatářů : 193 - 26-10-2012

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Prohlášení poslance o účasti na akci pořádané třetími osobami 

Kontakt