Andrey KOVATCHEV : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradník 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Podvýbor pro lidská práva 
Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN) 

Kontakt