Andrey KOVATCHEV : Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO k evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019  
- ENVI_AD(2019)631843 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýze růstu 2016  
- ENVI_AD(2016)571628 -  
-
ENVI 

Kontakt