Andrey KOVATCHEV : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO ke zprávě Evropa v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU  
- ENVI_AD(2018)617993 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k příštímu VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020  
- ENVI_AD(2018)612219 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice  
- AFET_AD(2017)599716 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé  
- AFET_AD(2016)592207 -  
-
AFET 
STANOVISKO k provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, a to se zvláštním ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením  
- AFET_AD(2016)577008 -  
-
AFET 
STANOVISKO o provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, a to se zvláštním ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením  
- ENVI_AD(2016)577058 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k přípravě na světový humanitární summit: výzvy a příležitosti pro humanitární pomoc  
- AFET_AD(2015)565200 -  
-
AFET 

Kontakt