Eva MAYDELL : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Náhradnice 

Hospodářský a měnový výbor 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 

Poslední činnosti 

Kontakt