Eva MAYDELL : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Náhradnice 

Hospodářský a měnový výbor 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 

Poslední činnosti 

Používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté zacházení nebo trestání (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Azylový, migrační a integrační fond: změna přidělení zbývajících částek (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt