Tim AKER : Písemná vysvětlení hlasování 

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 183 jednacího řádu

Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN  
 

. – I abstained on this legislative report. Whilst I fully support – and want – visa-free access to the EU for UK nationals after we withdraw from the EU, alterations to the text by the European Council made this report impossible to support. The reason is that, without a mandate from Parliament, the Council added text to state that Gibraltar is a ʻcolonyʼ of the British Crown. This is not only factually incorrect, as Gibraltar is designated as a British Overseas Territory, but is also highly insulting to its people, who have, in two referendums, overwhelmingly voted to remain British. I also strongly objected to the procedures employed by the institutions to instigate this change, which included unjustly removing a British rapporteur from the report and refusing to allow a full debate or amendments to be tabled. For these reasons, and whilst I would have liked to support the report, I abstained.

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) EN  
 

. – I voted against this legislation. Employment policies should be left entirely to the Member States. There is no need for EU involvement and this is a gross violation of the internal policies of the Member States.

Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) EN  
 

. – I voted against this report as it is part of the mobility package. The mobility package has been rushed through committee and is in no way ready, and should not have been presented to Plenary.

Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) EN  
 

. – I voted against this report as it is part of the mobility package. The mobility package has been rushed through committee, and is in no way ready and should not have been presented to Plenary.

Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) EN  
 

. – I voted against this report as it was looking to harmonise the road transport sector. Issues from Member State to Member State differ and a one—size—fits—all philosophy just will not work.

Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) EN  
 

. – I voted against this legislative report as I am against further EU harmonisation and against giving more power to the Commission in the energy field.

Evropský námořní a rybářský fond (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) EN  
 

. – I oppose this legislation because it funds the destructive EU common fisheries policy into the next decade.

Víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) EN  
 

. – I oppose this legislation because it carries forward the damaging, destructive EU common fisheries policy.

Posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) EN  
 

. – I voted against this legislative report. Whilst I support in principle the idea of strengthening the security of identity documents to protect them from counterfeiting, I oppose the EU’s harmonisation of these documents. Furthermore, I also believe that Member States should have the right to choose both whether to include a person’s gender on these documents and how this appears on the document. For these reasons, I voted against.

Řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) EN  
 

. – I voted against this report because the EU is looking to harmonise such things as road signs and road markings. There is no definition as to what will be the accepted norm and the UK has the best road marking and sign posts in Europe and in no way would it be acceptable to lower our standards.

Kontakt