Asistenti akreditovaní v Evropském parlamentu

Asistenti

Poslanci

AELTERMAN Annerose
McAllister David
ALLVIN Par Rikard
Andersson Max
ALTEIRAC Laure
Alliot-Marie Michèle
ANDREOLA Magda
Affronte Marco
ADINOLFI FELICE
De Castro Paolo
ALBERTS Peter
Giegold Sven
ALEKSIC Jelena
Vajgl Ivo
AMBROZIK Rafal
Wojciechowski Janusz
ANDONIAN Armen
Deva Nirj
Andrae Guenter
Jahr Peter
ANGHELINI Elena
Tănăsescu Claudiu Ciprian
ANISOARA Dragan
Paşcu Ioan Mircea
APOSTOLACHE Mihaela Adina
Stolojan Theodor Dumitru
ARNAUD Justine
Rivasi Michèle
ASSARSSON Andre
Hökmark Gunnar
ATKINSON Anwen
McIntyre Anthea
ATKINSON John
Gill Nathan
AUGUSTE Francois
Vergiat Marie-Christine
Augustin Elisabeth
Westphal Kerstin
AVLIJAS Aleksandra
Corazza Bildt Anna Maria
AXIN Florin Alin
Frunzulică Doru-Claudian
AZZOUG Amissa
Revault D'Allonnes Bonnefoy Christine

Akreditovaný asistent působí v jednom ze tří pracovních míst Evropského parlamentu (v Bruselu, Lucemburku nebo Štrasburku) a požívá výhod smlouvy uzavřené přímo s Parlamentem podle evropského práva. Místní asistent působí v jednom z členských států EU a je zaměstnán na základě soukromoprávní pracovní smlouvy uzavřené s poslancem/poslankyní podle práva tohoto státu.