Asistenti akreditovaní v Evropském parlamentu

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Asistenti

Poslanci

Akreditovaný asistent působí v jednom ze tří pracovních míst Evropského parlamentu (v Bruselu, Lucemburku nebo Štrasburku) a požívá výhod smlouvy uzavřené přímo s Parlamentem podle evropského práva. Místní asistent působí v jednom z členských států EU a je zaměstnán na základě soukromoprávní pracovní smlouvy uzavřené s poslancem/poslankyní podle práva tohoto státu.