Poslanci Evropského parlamentu

 

Evropský parlament se skládá ze 751 poslanců zvolených ve 28 členských státech rozšířené Evropské unie. Od roku 1979 jsou poslanci voleni všeobecným přímým hlasováním na dobu 5 let.

Najít poslance podle země 
image/svg+xml

Najděte svého poslance EP 

748 poslanců 
 
 
 

O poslancích 

Každá země si volí způsob, jakým volby probíhají. Musí však přitom zaručit rovnost mužů a žen a tajné hlasování. Do Evropského parlamentu se volí poměrným počtem hlasů. Voliči musí dosáhnout věku 18 let, kromě Rakouska, kde lze volit již od 16 let. Počet křesel je přidělován na základě počtu obyvatel každého členského státu. Ženy tvoří o něco více než třetinu poslanců EP. Poslanci EP jsou rozděleni do skupin podle politických směrů, nikoli podle státní příslušnosti. Poslanci EP svůj čas dělí mezi svůj volební obvod, Štrasburk, kde probíhá 12 plenárních zasedání ročně, a Brusel, kde se poslanci účastní doplňkových plenárních zasedání a schůzí výborů a politických skupin. Podmínky výkonu mandátu poslanců stanoví statut z roku 2009.