Ildikó GÁLL-PELCZ

Indlæg på plenarmødet

967

Præsentation af det estiske formandskabs aktivitetsprogram (forhandling)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

Præsentation af det estiske formandskabs aktivitetsprogram (forhandling) (2)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

Velkomstord

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(7)

Velkomstord (2)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(7)

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (forhandling)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

EU's forsvarsplan og Europas fremtid (debat om et aktuelt spørgsmål)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(12)

Europæiske standarder (forhandling)

03-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-03(19)

Øget forekomst af epidemier af hiv, tuberkulose og hepatitis C-virus (HCV) (forhandling)

03-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-03(20)

Ordfører for betænkning

2

Skyggeordfører for betænkning

7

BETÆNKNING Europæiske standarder - gennemførelse af forordning (EU) Nr. 1025/2012

IMCO
09-06-2017 A8-0213/2017

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen med henblik på vedtagelsen af visse foranstaltninger

ECON
09-07-2015 A8-0227/2015

BETÆNKNING om styrkelse af pigers stilling i EU via uddannelse

FEMM
23-06-2015 A8-0206/2015

BETÆNKNING om EU's strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd efter 2015

FEMM
13-05-2015 A8-0163/2015

BETÆNKNING om Den Europæiske Investeringsbank - Årsberetning 2013

ECON
20-03-2015 A8-0057/2015

Ordfører for udtalelse

5

UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2015

IMCO
25-09-2015 IMCO_AD(2015)565061

UDTALELSE om Rådets holdning til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016

IMCO
03-09-2015 IMCO_AD(2015)554942

UDTALELSE om budget 2016 - mandat for trepartsmødet

IMCO
04-06-2015 IMCO_AD(2015)554943

UDTALELSE om konsekvenser af udviklingen på de europæiske forsvarsmarkeder for sikkerheds- og forsvarskapaciteten i Europa

IMCO
24-04-2015 IMCO_AD(2015)549296

UDTALELSE om gennemgang af rammerne for økonomisk styring: status og udfordringer

IMCO
18-03-2015 IMCO_AD(2015)546596

Skyggeordfører for udtalelse

7

UDTALELSE om vurdering af gennemførelsen af Horisont 2020 med henblik på midtvejsevalueringen og forslaget til det 9. rammeprogram

FEMM
03-05-2017 FEMM_AD(2017)599697

UDTALELSE om franchiseaftaler i detailsektoren

ECON
29-03-2017 ECON_AD(2017)595762

UDTALELSE om en ny fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering

IMCO
02-05-2016 IMCO_AD(2016)576695

UDTALELSE om virtuelle valutaer

IMCO
21-04-2016 IMCO_AD(2016)577006

UDTALELSE om På vej mod en akt for det digitale indre marked

ECON
04-12-2015 ECON_AD(2015)567734

UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2014

IMCO
26-09-2014 IMCO_AD(2014)537327

UDTALELSE om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015

IMCO
09-09-2014 IMCO_AD(2014)536197

Institutionelt beslutningsforslag

74

Fælles beslutningsforslag om Guatemala, især situationen for menneskerettighedsforkæmpere

15-02-2017 RC-B8-0152/2017

Fælles beslutningsforslag om henrettelser i Kuwait og Bahrain

15-02-2017 RC-B8-0150/2017

  Motion for a resolution on the situation of human rights and democracy in Nicaragua, the case of Francesca Ramirez

13-02-2017 B8-0156/2017

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  Motion for a resolution on the situation in Guatemala, notably the situation of human rights defenders

13-02-2017 B8-0152/2017

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  Motion for a resolution on executions in Kuwait and Bahrain

13-02-2017 B8-0150/2017

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Fælles beslutningsforslag om situationen for rohingyamindretallet i Myanmar

14-12-2016 RC-B8-1345/2016

Fælles beslutningsforslag om massegrave i Irak

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1357/2016

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Skriftlige erklæringer

4

Skriftlig erklæring om behovet for en særlig investeringsplan for delregioner med høj arbejdsløshed

12-09-2016 P8_DCL(2016)0079 Bortfaldet

Detaljer

Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sofia RIBEIRO , Marian HARKIN , Siôn SIMON , Georgi PIRINSKI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Laura AGEA , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Dan NICA , Stanislav POLČÁK

Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 155 - 13-12-2016

Skriftlig erklæring om den kønsbestemte ulighed i digitale færdigheder

22-06-2016 P8_DCL(2016)0061 Bortfaldet

Detaljer

Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Merja KYLLÖNEN , Gesine MEISSNER , Dieter-Lebrecht KOCH , Werner KUHN , Ildikó GÁLL-PELCZ , Andor DELI , Patricija ŠULIN

Åbningsdato : 22-06-2016
Frist : 22-09-2016
Antal underskrifter : 35 - 29-09-2016

Skriftlig erklæring om fremme af og sundhedsmæssige fordele ved amning i Europa

01-02-2016 P8_DCL(2016)0009 Bortfaldet

Detaljer

Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE

Åbningsdato : 01-02-2016
Frist : 01-05-2016
Antal underskrifter : 116 - 02-05-2016

Skriftlig erklæring om den relative mangel på puslefaciliteter i offentlige sanitære faciliteter for mænd

14-10-2015 P8_DCL(2015)0059 Bortfaldet

Detaljer

Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Nessa CHILDERS , Pina PICIERNO , Jonás FERNÁNDEZ , Karima DELLI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Isabelle THOMAS , Anneliese DODDS

Åbningsdato : 14-10-2015
Frist : 14-01-2016
Antal underskrifter : 78 - 15-01-2016

Skriftlige forespørgsler

33

  Equal food quality throughout the EU

09-03-2017 E-001620/2017 Kommissionen

  Assessment of Fidel Castro by leaders of EU institutions

30-11-2016 P-008949/2016 Kommissionen

  Education reform in Ukraine which restricts the use of minority languages

17-11-2016 E-008633/2016 Kommissionen

  European policies on migration and healthcare

13-10-2016 P-007718/2016 Kommissionen

  East-European projects under the European Fund for Strategic Investments

30-06-2016 E-005289/2016 Kommissionen

  Obstacles to e-commerce

30-06-2016 E-005288/2016 Kommissionen

  TTIP disclosures

30-06-2016 E-005287/2016 Kommissionen

  Impact of the development of new robotic technologies on the EU labour market

30-06-2016 E-005286/2016 Kommissionen

  Geo-blocking of broadcasts of sports events

20-06-2016 E-004946/2016 Kommissionen

  Wake up, Europe! - European Citizens' Initiative

13-04-2016 E-002981/2016 Kommissionen

Mundtlige forespørgsler

5

Kommissionens svar på skriftlige forespørgsler

10-01-2017 O-000003/2017 Kommissionen

Tysklands lov om mindsteløn

24-05-2016 O-000081/2016 Kommissionen

Grækenlands forstyrrelse af den frie bevægelighed for varer

03-03-2016 O-000041/2016 Kommissionen

Overensstemmelse mellem de tyske regler om mindsteløn og EU-retten

29-01-2015 O-000004/2015 Kommissionen

De nylige oversvømmelser i Bulgarien, Kroatien, Rumænien, Serbien og Bosnien-Hercegovina

09-07-2014 O-000058/2014 Kommissionen

Skriftlige stemmeforklaringer

48

 

Forhandlinger med Det Forenede Kongerige efter dets meddelelse om, at det agter at udtræde af Den Europæiske Union (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

A határozat világosan kijelöli az EU számára a vörös vonalakat az Egyesült Királysággal való tárgyalások során. Jóllehet, az EP nem szereplője a tárgyalásoknak, azonban az EUSZ 50. cikkelye alapján a kilépési tárgyalások lezáráshoz egyetértése szükséges. Fontos momentum, hogy még a Tanács tárgyalási útmutatója előtt az EP elfogadta határozatát, hangsúlyozva, hogy a 2019-es EP választások előtt a kilépési tárgyalásokat le kell zárni.
A tárgyalások általános elvei a következők: átláthatóság, jogi, pénzügyi és költségvetési kötelezettségek és kötelezettségvállalások teljesítése, az EU 27-ek állampolgárainak érdekeinek képviselete, jogalanyok jogbiztonsága. Továbbá kilépés előtt az Egyesült Királyság nem kezdhet harmadik országokkal kereskedelmi tárgyalásokat. Megerősíti, hogy a belső piaci és a vámunióbeli tagság magában foglalja a négy szabadság, az Európai Unió Bírósága joghatósága, az általános költségvetési hozzájárulások és az Európai Unió közös kereskedelempolitikájához való csatlakozás elfogadását.
A tárgyalások ütemezését három fázisban jelöli meg a határozat: kilépési szerződés, átmeneti megállapodások, valamint az EU és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatáról szóló szerződés, melyek során az EP mindvégig fenntartja jogát, hogy kinyilvánítsa álláspontját a tárgyalásokról, és további állásfoglalásokat fogadjon el.
Az Egyesült Királysággal továbbra is jó kapcsolatokat szeretnénk fenntartani, de a tárgyalások során saját EU-s és nemzeti érdekeinek szeretnénk érvényesíteni, szavazatommal ezért is támogattam a határozatot.

 

Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer med undtagelse af aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde (A8-0076/2017 - Pavel Svoboda)

05-04-2017

A veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló, 1996. évi nemzetközi egyezmény a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításából eredő felelősség és kártérítés kérdésével foglalkozik (HNS -egyezmény). A HNS-egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyv módosításokat tartalmazott az 1996. évi HNS egyezményben azonosított problémák kezelése céljából. Sem az 1996. évi HNS-egyezmény, sem pedig a HNS-egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyv nem lépett hatályba.
Ehhez a Parlament egyetértésére volt szükség. Tekintettel a tanácsi határozattervezet és a Bizottság eredeti javaslata közti lényeges eltérésekre, a Parlament Jogi Szolgálatával való konzultációt követően a Jogi Bizottság úgy határozott, hogy az eljárási szabályzat 99. cikkének (5) bekezdését alkalmazva időközi jelentést készít, melyben ajánlásokat fogalmaz meg a szóban forgó tanácsi határozattervezet módosítására.
A Jogi Bizottság saját kezdeményezésére megfontolta e határozat jogalapjának módosítását, és arra a következtetésre jutott, hogy a legcélszerűbb megoldás a hármas jogalap volna. Tekintettel arra, hogy regionális megoldások helyett egy nemzetközi rendszer előmozdítására van szükség a kártérítés e formájával kapcsolatban, a Parlament egyetértését adta a nemzetközi egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok kivételével – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséhez és az ahhoz való csatlakozáshoz. A fentiekre tekintettel szavazatommal támogattam a jelentést.

 

Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer for så vidt angår aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde (A8-0078/2017 - Pavel Svoboda)

05-04-2017

Jogi Bizottság A veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló, 1996. évi nemzetközi egyezmény a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításából eredő felelősség és kártérítés kérdésével foglalkozik (HNS -egyezmény). A HNS-egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyv módosításokat tartalmazott az 1996. évi HNS egyezményben azonosított problémák kezelése céljából. Sem az 1996. évi HNS-egyezmény, sem pedig a HNS-egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyv nem lépett hatályba.
A 2010. évi HNS-egyezmény megállapítja a veszélyes és ártalmas anyagokat szállító hajó tulajdonosának objektív felelősségét a kérdéses hajó fedélzetén szállított veszélyes és ártalmas anyagokkal összefüggő balesetből eredő bármilyen kárért.
Az előadó megítélése szerint a HNS egyezmény joghatósági rendszerének rendkívül specifikus jellege – pl “forum shopping” gyakorlatának megakadályozása, a felperesek egyenlő bánásmódban való részesítése –, valamint az Unión belül és a HNS-egyezmény más részes feleire eltérő joghatósági rendszer alkalmazásából fakadó jogi és gyakorlati nehézségek kivételt tesznek indokolttá az átdolgozott Brüsszel I. rendelet általános alkalmazása alól.
Ezért szükséges, hogy a Parlament adja egyetértését az egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok tekintetében – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséhez és az ahhoz való csatlakozáshoz. A fentiekre tekintettel szavazatommal támogattam a jelentést.

 

Medicinsk udstyr (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)

05-04-2017

Az orvostechnikai eszközök európai szabályozási rendszerét az eszközökkel kapcsolatos számos botrány rázta meg, jól példázva a meglévő hiányosságokat és rámutatva arra, hogy sürgősen véglegesíteni kell a keretet. A bizottsági javaslat és az azt követően elfogadott, valamennyi meglévő irányelv helyébe lépő új rendelet szövegének célja, hogy hatékonyan orvosolja ezeket a hiányosságokat, ugyanakkor fenntartva és megerősítve a jelenlegi jóváhagyási rendszert is.
Az orvostechnikai eszközökről és az in vitro diagnosztikai eszközökről szóló rendelettervezetek 2012 óta tartó tárgyalása során hazánk számára mindvégig kiemelt cél volt, hogy a szabályozásnak erősítenie kell a betegbiztonságot, ugyanakkor nem teheti indokolatlanul drágává az egészségügyi ellátórendszer fenntartását és nem háríthat a területen tevékenykedő kis- és középvállalkozásokra indokolatlan adminisztratív és pénzügyi terheket.
Mivel az elfogadott tervezetek a lehetséges mértékig tükrözik a fenti célkitűzést, szavazatommal támogattam a jelentést.

 

Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (A8-0069/2017 - Peter Liese)

05-04-2017

Az orvostechnikai eszközök területén három hatályban lévő irányelv határozza meg az Európai Gazdasági Térség szabályozását: az aktív beültethető orvostechnikai eszközökről szóló 90/385/EGK tanácsi irányelv, az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK tanácsi irányelv és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 98/79/EK irányelv.
Az in vitro diagnosztikai eszközökről szóló javaslat egyike azon két jogszabály-tervezetnek, amelyek ezen irányelveket váltják fel és közvetlenül hatályos, rendeleti formában biztosítják az egységes szabályozást az orvostechnikai eszközök területén. Az új rendeletek az orvostechnikai eszközök széles körét lefedik a ragtapasztól a csípőprotéziseken át a pacemakerekig és laboratóriumi tesztekig, mely eszközöket a felgyorsult technológiai és tudományos fejlődéssel lépést tartva szabályozzák. A rendelettervezetek az orvostechnikai eszközök tanúsítására, forgalomba hozatalára, piacfelügyeletére vonatkozó szabályokat tartalmazzák.
Az orvostechnikai eszközökről és az in vitro diagnosztikai eszközökről szóló rendelettervezetek 2012 óta tartó tárgyalása során hazánk számára mindvégig kiemelt cél volt, hogy a szabályozásnak erősítenie kell a betegbiztonságot, ugyanakkor nem teheti indokolatlanul drágává az egészségügyi ellátórendszer fenntartását és nem háríthat a területen tevékenykedő kis- és középvállalkozásokra indokolatlan adminisztratív és pénzügyi terheket. Mivel az elfogadott tervezetek a lehetséges mértékig tükrözik a fenti célkitűzést, szavazatommal támogattam a jelentést.

 

Den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Az Európai Parlament jelentése részét képezi a 2014-2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretterv felülvizsgálatának. Az EP állásfoglalása szerint a jelenlegi hét éves pénzügyi keretterv félidős felülvizsgálatát mielőbb le kell zárni, azaz a tagállamok képviselői alkotta Tanács által előterjesztett kompromisszumhoz az Európai Parlamentnek a legrövidebb időn belül hozzá kell járulnia. Magyarország számára ez két okból is kulcsfontosságú: a Tanács megerősítette, hogy a kohéziós-, agrár- és vidékfejlesztési pénzek, azaz a tagállamoknak korábban megítélt források csökkentése kizárt a felülvizsgálat során.
Ezzel sikerült elérni, hogy az Orbán-kormány által kiharcolt uniós források nem csökkenthetnek és biztosítottak a magyar gazdák támogatásai. A többéves pénzügyi keretterv felülvizsgálata ugyanakkor segíthet abban is, hogy elkerüljük a korábbi hétéves keretterv alatt kialakult likviditási válságot, amikor a Bizottság nem tudta kifizetni a tagállamoknak a megvalósított projektek után benyújtott számlákat. A tanácsi megállapodás megfelelő garanciát jelenthet: a már futó felzárkóztatási programok és az agrártámogatások kifizetéseire lesz elegendő forrás az éves költségvetésekben. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 

Den flerårigs finansielle ramme for årene 2014-2020 (beslutning) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Az Európai Parlament jelentése részét képezi a 2014-2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretterv felülvizsgálatának. Az EP állásfoglalása szerint a jelenlegi hét éves pénzügyi keretterv félidős felülvizsgálatát mielőbb le kell zárni, azaz a tagállamok képviselői alkotta Tanács által előterjesztett kompromisszumhoz az Európai Parlamentnek a legrövidebb időn belül hozzá kell járulnia. Magyarország számára ez két okból is kulcsfontosságú: a Tanács megerősítette, hogy a kohéziós-, agrár- és vidékfejlesztési pénzek, azaz a tagállamoknak korábban megítélt források csökkentése kizárt a felülvizsgálat során.
Ezzel sikerült elérni, hogy az Orbán-kormány által kiharcolt uniós források nem csökkenthetnek és biztosítottak a magyar gazdák támogatásai. A többéves pénzügyi keretterv felülvizsgálata ugyanakkor segíthet abban is, hogy elkerüljük a korábbi hétéves keretterv alatt kialakult likviditási válságot, amikor a Bizottság nem tudta kifizetni a tagállamoknak a megvalósított projektek után benyújtott számlákat. A tanácsi megállapodás megfelelő garanciát jelenthet: a már futó felzárkóztatási programok és az agrártámogatások kifizetéseire lesz elegendő forrás az éves költségvetésekben. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 

Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter (A8-0104/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Az Európai Parlament jelentése részét képezi a 2014-2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretterv felülvizsgálatának. Az EP állásfoglalása szerint a jelenlegi hét éves pénzügyi keretterv félidős felülvizsgálatát mielőbb le kell zárni, azaz a tagállamok képviselői alkotta Tanács által előterjesztett kompromisszumhoz az Európai Parlamentnek a legrövidebb időn belül hozzá kell járulnia. Magyarország számára ez két okból is kulcsfontosságú: a Tanács megerősítette, hogy a kohéziós-, agrár- és vidékfejlesztési pénzek, azaz a tagállamoknak korábban megítélt források csökkentése kizárt a felülvizsgálat során.
Ezzel sikerült elérni, hogy az Orbán-kormány által kiharcolt uniós források nem csökkenthetnek és biztosítottak a magyar gazdák támogatásai. A többéves pénzügyi keretterv felülvizsgálata ugyanakkor segíthet abban is, hogy elkerüljük a korábbi hétéves keretterv alatt kialakult likviditási válságot, amikor a Bizottság nem tudta kifizetni a tagállamoknak a megvalósított projektek után benyújtott számlákat. A tanácsi megállapodás megfelelő garanciát jelenthet: a már futó felzárkóztatási programok és az agrártámogatások kifizetéseire lesz elegendő forrás az éves költségvetésekben. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 

Overslag over indtægter og udgifter for finansåret 2018 - Sektion I - Europa-Parlamentet (A8-0156/2017 - Richard Ashworth)

05-04-2017

Az Európai Parlament hét kiemelt célkitűzést javasol a saját, 2018. évi költségvetésére vonatkozóan: a 2019-es választásokat előkészítő kommunikációs kampány elindítása, a meghozott biztonsági intézkedések megerősítése, a többéves ingatlanprojektek folytatása, befektetés a digitalizálásba és az eljárások számítógépesítésébe, az ír nyelv teljes jogú hivatalos nyelvként való bevezetéséhez szükséges intézkedések végrehajtásának folytatása, a Brexit lehetséges hatásainak elemzése és a közlekedés zöld megközelítésének ösztönzése.
A jelentés kiemeli, hogy a Parlament költségvetésének túlnyomó részét jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségek írják elő, és éves indexálás alá esik. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 

Forslag til ændringsbudget nr. 1/2017, der ledsager forslaget om at anvende EU's Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal (A8-0155/2017 - Jens Geier)

05-04-2017

Az Egyesült Királyság a 2015 decemberétől 2016 januárjáig tartó időszak során 11 régiót érintő árvizek miatt 2016. február 26-án kérelmet nyújtott be az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételére. Kérelmükben az Egyesült Királyság hatóságai kiemelték, hogy a kárfelmérés még nem zárult le, és a vonatkozó számadatok csak ideiglenesek. A kérelmet 2016. szeptember 22-én véglegesítették.
Ciprus a 2015 októbere óta tartó súlyos aszály, valamint a 2016. június 18-i és 19-i kontrollálatlan vegetációtüzek következményei miatt 2016. szeptember 5-én kérelmet nyújtott be a Szolidaritási Alap igénybevételére. Portugália a 2016. augusztus 8. és 13. között Madeira szigetén pusztító vegetációtüzek miatt 2016. szeptember 21-én kérelmet nyújtott be a Szolidaritási Alap igénybevételére. Az Egyesült Királyság, Ciprus és Portugália kérelme eleget tesz a Szolidaritási Alapból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.
Az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Unió Szolidaritási Alapjából az alábbiak szerinti összegek igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában:
a) 60 301 050 EUR nyújtandó az Egyesült Királyság részére;
b) 7 298 760 EUR nyújtandó Ciprus részére;
c) 3 925 000 EUR nyújtandó Portugália részére.
A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.