Philippe BOULLAND : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 15-12-2010 / 30-06-2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

  • 15-12-2010 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrig)

Medlemmer 

  • 20-01-2011 / 18-01-2012 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
  • 20-01-2011 / 18-01-2012 : Udvalget for Andragender
  • 26-10-2011 / 30-06-2014 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget for Andragender

Stedfortræder 

  • 18-01-2011 / 18-01-2012 : Budgetudvalget
  • 11-02-2011 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udviklingsudvalget

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om genindustrialisering af Europa med henblik på at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed  
- EMPL_AD(2013)514592 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Volontørkorps for Humanitær Bistand – EU Aid Volunteers  
- EMPL_AD(2013)502072 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelse")  
- EMPL_AD(2013)500392 -  
-
EMPL 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF for så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om diversitet for visse store selskaber og grupper  
- EMPL_AD(2013)519836 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF for så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om diversitet for visse store selskaber og grupper  
- DEVE_AD(2013)519686 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgangen for tredjelandes varer og tjenesteydelser til Unionens indre marked for offentlige indkøb og procedurer for støtte til forhandlingerne om adgang for Unionens varer og tjenesteydelser til tredjelandes markeder for offentlige indkøb  
- DEVE_AD(2013)504074 -  
-
DEVE 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om forbedring af adgangen til programmerne Erasmus og Europa for Borgerne  
- P7_DCL(2012)0021 - Bortfaldet  
Philippe BOULLAND , Ádám KÓSA  
Åbningsdato : 11-06-2012
Frist : 11-10-2012
Antal underskrifter : 169 - 11-10-2012

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse