Tarja CRONBERG : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 22-06-2011 / 30-06-2014 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

 • 22-06-2011 / 30-06-2014 : Vihreä liitto (Finland)

Formand 

 • 10-10-2011 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Iran

Medlemmer 

 • 12-09-2011 / 18-01-2012 : Udenrigsudvalget
 • 15-09-2011 / 09-10-2011 : Delegationen for Forbindelserne med Iran
 • 15-09-2011 / 18-01-2012 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 10-10-2011 / 30-06-2014 : Delegationsformandskonferencen
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udenrigsudvalget
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar

Stedfortræder 

 • 15-09-2011 / 30-06-2014 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland
 • 21-09-2011 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om EU's politik for rumindustrien – udnyttelse af potentialet for økonomisk vækst i rumsektoren  
- AFET_AD(2013)514674 -  
-
AFET 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om decharge 2012: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil  
- AFET_AD(2014)524544 -  
-
AFET 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne  
- AFET_AD(2014)524543 -  
-
AFET 
UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere våbenhandelstraktaten  
- AFET_AD(2014)523065 -  
-
AFET 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om støtte til Global Zero-initiativets handlingsplan for gradvis og dokumenteret afskaffelse af alle verdens kernevåben  
- P7_DCL(2012)0026 - Afsluttet ved flertalsbeslutning  
Jarosław WAŁĘSA , Reinhard BÜTIKOFER , Tarja CRONBERG , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Janusz ZEMKE  
Åbningsdato : 10-09-2012
Frist : 17-01-2013
Dato for vedtagelse : 17-01-2013
Underskriftsliste : P7_PV(2013)02-04(ANN01)
Antal underskrifter : 389 - 17-01-2013

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse