Mikael GUSTAFSSON
 • Mikael
  GUSTAFSSON
 • Sverige
 • Født den 6. marts 1966, Dragsfjärd

Politiske grupper

 • 22.09.2011 / 04.10.2011 : Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre - Medlem
 • 05.10.2011 / 12.01.2012 : Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre - Medlem af bestyrelsen
 • 13.01.2012 / 06.02.2012 : Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre - Næstformand
 • 07.02.2012 / 30.06.2014 : Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre - Næstformand

Nationale partier

 • 22.09.2011 / 30.06.2014 : Vänsterpartiet (Sverige)

Formand

 • 03.10.2011 / 18.01.2012 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 25.01.2012 / 30.06.2014 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Medlem

 • 26.09.2011 / 18.01.2012 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 26.09.2011 / 02.10.2011 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 03.10.2011 / 18.01.2012 : Udvalgsformandskonferencen
 • 24.10.2011 / 12.02.2012 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico
 • 24.10.2011 / 20.05.2012 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 19.01.2012 / 18.11.2012 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 19.01.2012 / 24.01.2012 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 25.01.2012 / 30.06.2014 : Udvalgsformandskonferencen
 • 22.10.2012 / 30.06.2014 : Udviklingsudvalget

Stedfortræder

 • 17.10.2011 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd
 • 13.02.2012 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Det Panafrikanske Parlament

Activités parlementaires en plénière pour la 7ème législature

Indlæg på plenarmødet

159

Religiøse friheder og kulturelle forskelle (B7-0365/2014)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.12)

Forbrugsprodukters sikkerhed (A7-0355/2013 - Christel Schaldemose)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.5)

Anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios parlamentariske immunitet (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.2)

Støtteprogram for overvågning og sporing i rummet (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.14)

Ordfører for betænkning

2

BETÆNKNING om kvinders rolle i den grønne økonomi

FEMM
17-07-2012 A7-0235/2012

BETÆNKNING om integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde

FEMM
27-10-2011 A7-0351/2011

Skyggeordfører for betænkning

22

BETÆNKNING om EU-rapport om udviklingsvenlig politikkohærens 2013

DEVE
06-03-2014 A7-0161/2014

BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om bekæmpelse af vold mod kvinder

FEMM
31-01-2014 A7-0075/2014

BETÆNKNING om papirløse indvandrerkvinder i Den Europæiske Union

FEMM
06-01-2014 A7-0001/2014

BETÆNKNING om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder

FEMM
03-12-2013 A7-0426/2013

Ordfører for udtalelse

1

UDTALELSE om menneskerettighederne i verden 2012 og EU's menneskerettighedspolitik

DEVE
06-11-2013 DEVE_AD(2013)519585

Skyggeordfører for udtalelse

41

UDTALELSE om udryddelse af tortur i verden

FEMM
23-01-2014 FEMM_AD(2014)519704

UDTALELSE om udryddelse af tortur i verden

DEVE
22-01-2014 DEVE_AD(2014)521752

UDTALELSE om EU's samlede strategi og konsekvenserne for sammenhængen i EU’s optræden udadtil

DEVE
21-01-2014 DEVE_AD(2014)523103

UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen mellem Den Europæiske Union og Den Gabonesiske Republik om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter

DEVE
18-12-2013 DEVE_AD(2013)519450

UDTALELSE om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2012)

FEMM
29-11-2013 FEMM_AD(2013)519746

UDTALELSE om Saudiarabien, dets forbindelser med EU og dets rolle i Mellemøsten og Nordafrika

FEMM
29-11-2013 FEMM_AD(2013)519533

UDTALELSE om en ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 2030

DEVE
11-11-2013 DEVE_AD(2013)521456

UDTALELSE om en omfattende EU-tilgang og konsekvenserne for sammenhængen i EU’s optræden udadtil

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516859

UDTALELSE om det internationale samfunds indsats på området for udvikling og statsopbygning i Sydsudan

FEMM
04-10-2013 FEMM_AD(2013)516607

UDTALELSE om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014

DEVE
01-10-2013 DEVE_AD(2013)519506

Beslutningsforslag

20

  Motion for a resolution on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality

10-03-2014 B7-0258/2014

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Fælles beslutningsforslag om vold mod kvinder i Indien

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0033/2013

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  Motion for a resolution on Caste Discrimination in India

10-12-2012 B7-0581/2012

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Skriftlige erklæringer

3

Skriftlig erklæring om bekæmpelse af spiseforstyrrelser

09-12-2013 P7_DCL(2013)0026 Bortfaldet

Detaljer

Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Antonyia PARVANOVA , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT

Åbningsdato : 09-12-2013
Frist : 09-03-2014
Antal underskrifter : 68 - 10-03-2014

Skriftlig erklæring om Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet

19-11-2012 P7_DCL(2012)0037 Bortfaldet

Detaljer

Britta THOMSEN , Mikael GUSTAFSSON , Barbara MATERA , Antonyia PARVANOVA , Raül ROMEVA i RUEDA

Åbningsdato : 19-11-2012
Frist : 19-02-2013
Antal underskrifter : 287 - 07-02-2013

Skriftlig erklæring om indførelsen af en europæisk mindedag for ofrene for romaernes holocaust

10-09-2012 P7_DCL(2012)0029 Bortfaldet

Detaljer

Lívia JÁRÓKA , Mikael GUSTAFSSON , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Cecilia WIKSTRÖM

Åbningsdato : 10-09-2012
Frist : 13-12-2012
Antal underskrifter : 160 - 13-12-2012

Forespørgsler

53

  Torture of political prisoners in Egypt

01-04-2014 E-004034/2014

Selskabers meddelagtighed i ulovlige israelske bosættelser

06-02-2014 O-000033/2014

Henimod udryddelse af kønslemlæstelse af piger og kvinder

30-01-2014 O-000029/2014

Rettigheder for personer med handicap

15-01-2014 O-000013/2014

  Temporary employment agencies: the example of Lagena Distribution

16-12-2013 P-014122/2013

  VP/HR - Islamic Republic of Iran

29-11-2013 E-013576/2013

  Construction of football stadium in Qatar for the 2022 World Cup

09-10-2013 P-011553/2013

  Unequal requirements for test vehicles and driving tests for A-class licences in the EU

23-09-2013 P-010766/2013

  The Tigris valley

29-08-2013 P-009711/2013

Erklæringer (7. valgperiode)

Erklæring om økonomisk interesse