Joseph CUSCHIERI : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Partit Laburista (Malta)

Medlemmer 

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Transport- og Turismeudvalget
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Transport- og Turismeudvalget

Stedfortræder 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionaludviklingsudvalget
  • 31-01-2012 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet  
- TRAN_AD(2013)510526 -  
-
TRAN 

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse