Anthea McINTYRE
 • Anthea
  McINTYRE
 • De Europæiske Konservative og Reformister
 • Medlem
 • Det Forenede Kongerige Conservative Party
 • Fødselsdato: 29. juni 1954, London

Indlæg på plenarmødet

41

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (forhandling)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

Bangladesh, herunder børneægteskaber

06-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-06(4.3)

Beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere (forhandling)

25-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-25(18)

Beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere (forhandling) (2)

25-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-25(18)

Teknologiske løsninger for et bæredygtigt landbrug i EU (kortfattet forelæggelse)

06-06-2016 P8_CRE-REV(2016)06-06(18)

Økonomisk vækst og ungdomsbeskæftigelse (forhandling)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(3)

Ordfører for betænkning

2

Skyggeordfører for betænkning

14

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

EMPL
23-10-2017 A8-0319/2017

BETÆNKNING om arbejdsvilkår og usikker ansættelse

EMPL
14-06-2017 A8-0224/2017

BETÆNKNING om social dumping i Den Europæiske Union

EMPL
18-08-2016 A8-0255/2016

BETÆNKNING om EU-strategirammen for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020

EMPL
26-10-2015 A8-0312/2015

BETÆNKNING om sektoren for frugt og grøntsager siden 2007-reformen

AGRI
19-05-2015 A8-0170/2015

Ordfører for udtalelse

1

UDTALELSE om programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT): Status og udsigter for fremtiden

EMPL
29-05-2015 EMPL_AD(2015)549312

Skyggeordfører for udtalelse

6

UDTALELSE om arbejdsvilkår og usikker ansættelse

AGRI
28-02-2017 AGRI_AD(2017)592286

UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2015

EMPL
24-09-2015 EMPL_AD(2015)560781

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår specifikke foranstaltninger for Grækenland

EMPL
16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om personlige værnemidler

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

UDTALELSE om henstillinger til Kommissionen om forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP)

EMPL
01-04-2015 EMPL_AD(2015)546672

UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2014

EMPL
02-10-2014 EMPL_AD(2014)537203

Beslutningsforslag

7

Fælles beslutningsforslag om Kommissionens arbejdsprogram for 2018

04-07-2017 RC-B8-0434/2017

Forslag til beslutning om Kommissionens arbejdsprogram for 2018

30-06-2017 B8-0450/2017

Forslag til beslutning om tegnsprog og professionelle tegnsprogstolke

16-11-2016 B8-1230/2016

Forslag til beslutning om ungdomsbeskæftigelse

15-07-2014 B8-0052/2014

Skriftlige erklæringer

1

Skriftlig erklæring om støtte til etablering af et større antal handicaptoiletter i EU

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Bortfaldet

Detaljer

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Åbningsdato : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal underskrifter : 124 - 28-07-2016

Forespørgsler

6

  ADI classification of compounds set by the European Food Safety Agency

14-09-2017 P-005754/2017 Kommissionen

  Excise duty exemption for small cider producers

05-08-2015 E-012025/2015 Kommissionen

  Combatting vine wood diseases

20-05-2015 P-008109/2015 Kommissionen

Kommissionens svar på skriftlige forespørgsler

05-05-2015 O-000046/2015 Kommissionen

Innovationssystemer i EU's landbrug

30-04-2015 O-000045/2015 Kommissionen

  EU co-financed projects in La Gomera, Canary Islands

02-12-2014 E-010079/2014 Kommissionen

Skriftlige stemmeforklaringer

1

 

Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)

05-07-2017

. ‒ The ECR Group voted against the joint resolution on the Commission Work Programme 2018. Following intense and fruitful negotiations with the EPP and ALDE Groups, the ECR was pleased jointly to submit a resolution. This resolution was a compromise and therefore, of course, not a perfect reflection of ECR positions on the many topics included. Nonetheless, it was a historic achievement as it offered a centre-right and realistic view on EU cooperation.
However, during the plenary vote a number of issues were added to the text that were problematic for the ECR: in particular, a highly controversial socialist amendment on the relocation of asylum seekers and the facilitation of access to the labour market for migrants and refugees. Unfortunately, following the adoption of this amendment, the ECR Group had to withdraw its support for the joint resolution.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresse

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M081
  1047 Brussels