Minodora CLIVETI

Politiske grupper

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (Rumænien)

Medlem

  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Moldova
  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Stedfortræder

  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
  • 20.06.2012 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Canada

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 7. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

304

Bedre muligheder for overførsel af supplerende pensionsrettigheder (A7-0188/2014 - Ria Oomen-Ruijten)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.1)

Beskyttelse af vilde dyr og planter (A7-0087/2014 - Matthias Groote)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.18)

Offentlige arbejdsformidlinger (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.7)

Socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse (A7-0136/2014 - Csaba Őry)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.38)

Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (forhandling)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Skyggeordfører for betænkning

2

Ordfører for udtalelse

4

UDTALELSE om EU-køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet

FEMM
06-12-2013 FEMM_AD(2013)519816

UDTALELSE om en omfattende EU-tilgang og konsekvenserne for sammenhængen i EU’s optræden udadtil

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516859

UDTALELSE om decharge for 2011: EU's almindelige budget, Sektion III, Kommissionen

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500566

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2011

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500565

Skyggeordfører for udtalelse

6

UDTALELSE om en ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 2030

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516697

UDTALELSE om kvinder med handicap

EMPL
20-09-2013 EMPL_AD(2013)514724

UDTALELSE om 2015-udviklingsmålene – fastlæggelse af rammerne for tiden efter 2015

FEMM
26-03-2013 FEMM_AD(2013)504148

UDTALELSE om en dagsorden for tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner

FEMM
20-02-2013 FEMM_AD(2013)502102

UDTALELSE om den økonomiske krises indvirkning​​ på ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder

EMPL
30-01-2013 EMPL_AD(2013)501997

Beslutningsforslag

10

Fælles beslutningsforslag om vold mod kvinder i Indien

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Fælles beslutningsforslag om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

12-12-2012 RC-B7-0562/2012

  Motion for a resolution on the situation in the RDC

10-12-2012 B7-0572/2012

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Fælles beslutningsforslag om diskrimination mod piger i Pakistan, navnlig sagen om Malala Yousafzai

24-10-2012 RC-B7-0477/2012

Fælles beslutningsforslag om valget i Georgien

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

  Motion for a resolution on the discrimination against young girls in Pakistan, in particular the case of Malala Yousafzai

22-10-2012 B7-0477/2012

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Forslag til beslutning om valget i Georgien

17-10-2012 B7-0470/2012

Fælles beslutningsforslag om afskaffelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder

12-06-2012 RC-B7-0304/2012

Forslag til beslutning om afskaffelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder

11-06-2012 B7-0307/2012

Skriftlige erklæringer

4

Skriftlig erklæring om bekæmpelse af prostatakræft i Den Europæiske Union

13-01-2014 P7_DCL(2014)0001 Bortfaldet

Detaljer

Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR

Åbningsdato : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal underskrifter : 162 - 14-04-2014

Skriftlig erklæring om uddannelse og beskæftigelse for personer med autismespektrumforstyrrelser og lignende udfordringer

09-12-2013 P7_DCL(2013)0025 Bortfaldet

Detaljer

Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER

Åbningsdato : 09-12-2013
Frist : 09-03-2014
Antal underskrifter : 160 - 10-03-2014

Skriftlig erklæring om fremme af den almene juridiske viden i undervisningen

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Bortfaldet

Detaljer

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Åbningsdato : 09-09-2013
Frist : 09-12-2013
Antal underskrifter : 58 - 10-12-2013

Skriftlig erklæring om beskyttelse af børn i tilfælde af bortførelse bl.a. i forbindelse med forældremyndighedstvister

09-09-2013 P7_DCL(2013)0012 Bortfaldet

Detaljer

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Åbningsdato : 09-09-2013
Frist : 09-12-2013
Antal underskrifter : 91 - 10-12-2013

Forespørgsler

24

  Separate rules on people trafficking for the purpose of sexual exploitation

06-03-2014 E-002677/2014 Kommissionen

  EU strategy on reproductive health

11-02-2014 E-001448/2014 Kommissionen

  Youth labour mobility in the EU

10-01-2014 E-000220/2014 Kommissionen

  Revision of Commission Regulation (EU) No 1129/2011

09-01-2014 E-000192/2014 Kommissionen

  European citizens' rights

07-01-2014 P-000071/2014 Kommissionen

  Definition of a European citizen

07-11-2013 E-012620/2013 Kommissionen

  National strategies for Roma integration

26-09-2013 E-010957/2013 Kommissionen

Erklæringer (7. valgperiode)

Erklæring om økonomisk interesse