• Jean-Jacob   BICEP  

Jean-Jacob BICEP : Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) - 7. valgperiode 

* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om indførelse af en europæisk dag for anerkendelse af ofrene for europæisk kolonisering og kolonislaveri.  
- P7_DCL(2013)0002 - Bortfaldet  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Åbningsdato : 15-04-2013
Frist : 15-07-2013
Antal underskrifter : 116 - 15-07-2013