Francesca BARRACCIU : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 17-12-2012 / 27-02-2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

  • 17-12-2012 / 27-02-2014 : Partito Democratico (Italien)

Medlemmer 

  • 17-01-2013 / 05-02-2013 : Det Særlige Udvalg om Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af Penge
  • 17-01-2013 / 14-04-2013 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  • 17-01-2013 / 27-02-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene
  • 11-03-2013 / 08-10-2013 : Budgetkontroludvalget
  • 15-04-2013 / 27-02-2014 : Regionaludviklingsudvalget

Stedfortræder 

  • 16-01-2013 / 23-01-2013 : Udvalget for Andragender
  • 24-01-2013 / 14-04-2013 : Regionaludviklingsudvalget
  • 10-04-2013 / 27-02-2014 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om regional kvalitetsmærkning: mod bedste praksis i landdistrikternes økonomi  
- REGI_AD(2013)516946 -  
-
REGI 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om bekæmpelse af høje forekomster af ikkeoverførbare sygdomme på øer  
- P7_DCL(2014)0002 - Bortfaldet  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA  
Åbningsdato : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal underskrifter : 61 - 14-04-2014

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse