Gérard CAUDRON : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-1999 / 16-01-2002 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem af bestyrelsen
 • 17-01-2002 / 26-06-2002 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem
 • 27-06-2002 / 30-06-2002 : Løsgængere
 • 01-07-2002 / 09-09-2002 : Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre - Medlem
 • 10-09-2002 / 19-07-2004 : Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 20-07-1999 / 09-07-2002 : Parti socialiste (Frankrig)
 • 10-07-2002 / 19-07-2004 : Socialiste Indépendant (Frankrig)

Næstformand 

 • 22-07-1999 / 12-09-1999 : Delegationen for Forbindelserne med Israel

Medlemmer 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Polen
 • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Det Midlertidige Udvalg om Humangenetik og Andre Nye Teknologier inden for Moderne Lægevidenskab
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi
 • 06-02-2002 / 30-04-2004 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Polen

Stedfortræder 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Cypern
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Midlertidigt Udvalg om Echelon-aflytningssystemet
 • 17-01-2002 / 26-06-2002 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
 • 17-01-2002 / 26-06-2002 : Det Midlertidige Udvalg om Mund- og Klovsyge
 • 07-02-2002 / 26-06-2002 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Cypern
 • 09-09-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
 • 14-10-2002 / 19-07-2004 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Bulgarien

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs flerårige rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration 2002-2006 som bidrag til realiseringen af det europæiske forskningsrum - Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi  
- A5-0376/2001 -  
-
ITRE 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128