Michèle ALLIOT-MARIE : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrig)
 • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Frankrig)

Formand 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udenrigsudvalget
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationsformandskonferencen
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udenrigsudvalget

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 19-01-2017 / 02-07-2017 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 03-07-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse