Fabrizio BERTOT : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 12-04-2013 / 30-06-2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

  • 12-04-2013 / 22-01-2014 : Il Popolo della Libertà (Italien)
  • 23-01-2014 / 30-06-2014 : Forza Italia (Italien)

Medlemmer 

  • 18-04-2013 / 30-06-2014 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  • 13-06-2013 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Indien

Stedfortræder 

  • 17-04-2013 / 30-06-2014 : Økonomi- og Valutaudvalget
  • 12-06-2013 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika

all-activities 

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om medarbejdernes finansielle deltagelse i virksomhedernes overskud  
- ECON_AD(2013)516888 -  
-
ECON 

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse