Claudette ABELA BALDACCHINO : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Partit Laburista (Malta)

Medlemmer 

  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand

Stedfortræder 

  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Budgetudvalget
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Albanien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro og Kosovo
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om bekæmpelse af høje forekomster af ikkeoverførbare sygdomme på øer  
- P7_DCL(2014)0002 - Bortfaldet  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA  
Åbningsdato : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal underskrifter : 61 - 14-04-2014
Skriftlig erklæring om bekæmpelse af prostatakræft i Den Europæiske Union  
- P7_DCL(2014)0001 - Bortfaldet  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Åbningsdato : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal underskrifter : 162 - 14-04-2014

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse