Zdravka BUŠIĆ : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Hrvatska demokratska zajednica (Kroatien)

Medlemmer 

  • 02-07-2013 / 30-06-2014 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Indien

Stedfortræder 

  • 16-09-2013 / 30-06-2014 : Økonomi- og Valutaudvalget
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse