Marino BALDINI : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Socijaldemokratska partija Hrvatske (Kroatien)

Medlemmer 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Økonomi- og Valutaudvalget
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

Stedfortræder 

  • 06-09-2013 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Albanien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro og Kosovo
  • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
  • 16-09-2013 / 30-06-2014 : Udvalget for Andragender

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse