Yves COCHET : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 07-12-2011 / 30-06-2014 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

  • 07-12-2011 / 20-12-2011 : Gauche Démocrate et Républicaine (Frankrig)
  • 21-12-2011 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Frankrig)

Medlemmer 

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Indien
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Stedfortræder 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

all-activities 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om gennemførelsesrapport 2013: Udvikling og anvendelse af teknologi til CO2-opsamling og -oplagring i Europa  
- ITRE_AD(2013)516706 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om Energikøreplanen 2050, en fremtid med energi  
- ENVI_AD(2012)489703 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)  
- ENVI_AD(2012)487915 -  
-
ENVI 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse