Gerd WALTER : 3. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 25-07-1989 / 14-05-1991 : Den Socialistiske Gruppe - Medlem af bestyrelsen
 • 15-05-1991 / 07-05-1992 : Den Socialistiske Gruppe - Medlem

Nationale partier 

 • 25-07-1989 / 07-05-1992 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Tyskland)

Medlemmer 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Det Politiske Udvalg
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegationen for Forbindelserne med Sverige, Finland, Island of Nordisk Råd
 • 15-01-1992 / 05-05-1992 : Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand
 • 15-01-1992 / 07-05-1992 : Udvalget om Udenrigs- og Sikkerhedsanliggender

Stedfortræder 

 • 26-07-1989 / 12-09-1989 : Udvalget om Transport og Turisme
 • 15-09-1989 / 07-11-1989 : Budgetudvalget
 • 15-09-1989 / 14-01-1992 : Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerbeskyttelse
 • 15-01-1992 / 31-01-1992 : Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse og Medier
 • 15-01-1992 / 05-05-1992 : Delegationen for Forbindelserne med Medlemslandene af ASEAN og ASEAN's Interparlamentariske Delegation (AIPO) samt Republikken Korea
 • 15-01-1992 / 07-05-1992 : Delegationen for Forbindelserne med Sverige
 • 27-01-1992 / 07-05-1992 : Udvalget om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder