Charlie WEIMERS : Hjem 

Medlem 

Udenrigsudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Irak 

Stedfortræder 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater 

Kontakt