Marju LAURISTIN

Indlæg på plenarmødet

58

Præsentation af det estiske formandskabs aktivitetsprogram (forhandling)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

2016-rapporten om Tyrkiet (forhandling)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(12)

Ukrainske politiske fanger i Rusland og situationen på Krim

16-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-16(3.2)

E-demokrati i Den Europæiske Union: potentiale og udfordringer (forhandling)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(19)

Civilretlige bestemmelser om robotteknologi (forhandling)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(14)

Forværring af situationen det østlige Ukraine (forhandling)

14-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-14(13)

En europæisk søjle for sociale rettigheder (forhandling)

19-01-2017 P8_CRE-REV(2017)01-19(3)

Ordfører for betænkning

2

Skyggeordfører for betænkning

3

Ordfører for udtalelse

2

UDTALELSE om digitalisering af EU's industri

EMPL
28-03-2017 EMPL_AD(2017)595485

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold

LIBE
21-11-2016 LIBE_AD(2016)582370

Skyggeordfører for udtalelse

1

UDTALELSE om henstillinger til Kommissionen om forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP)

LIBE
07-04-2015 LIBE_AD(2015)546558

Institutionelt beslutningsforslag

27

Forslag til beslutning om bekæmpelse af antisemitisme

29-05-2017 B8-0383/2017

Fælles beslutningsforslag om ukrainske politiske fanger i Rusland og situationen på Krim

15-03-2017 RC-B8-0190/2017

  Motion for a resolution on Ukrainian political prisoners in Russia and situation in Crimea

13-03-2017 B8-0195/2017

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Forslag til beslutning om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet

22-11-2016 B8-1283/2016

Fælles beslutningsforslag om situationen for journalister i Tyrkiet

25-10-2016 RC-B8-1162/2016

Fælles beslutningsforslag Tadsjikistan: Situationen for samvittighedsfanger

08-06-2016 RC-B8-0755/2016

  Motion for a resolution on Tajikistan: situation of prisoners of conscience

06-06-2016 B8-0762/2016

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Fælles beslutningsforslag om transatlantiske datastrømme

24-05-2016 RC-B8-0623/2016

Fælles beslutningsforslag om situationen i Den Demokratiske Republik Congo

09-03-2016 RC-B8-0342/2016

Skriftlige erklæringer

2

Skriftlig erklæring om flysikkerhed og farlige militærflyvninger

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Bortfaldet

Detaljer

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Åbningsdato : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal underskrifter : 106 - 06-01-2016

Skriftlig erklæring om en mere effektiv og samordnet gennemførelse af EU's makroregionale strategier

27-04-2015 P8_DCL(2015)0016 Bortfaldet

Detaljer

Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ

Åbningsdato : 27-04-2015
Frist : 27-07-2015
Antal underskrifter : 79 - 28-07-2015

Skriftlige forespørgsler

8

  Microsoft/LinkedIn merger

04-11-2016 E-008372/2016 Kommissionen

  Accusations of embezzlement of European funds in Hungary

28-09-2016 E-007203/2016 Kommissionen

  VP/HR - Sentencing of Kazakh journalist Guzyal Baidalinova

08-06-2016 E-004710/2016 Kommissionen

  EU counter-measures to Russian trade sanctions against Ukraine

04-01-2016 P-000001/2016 Kommissionen

  Free movement and Roma

02-07-2015 E-010695/2015 Kommissionen

Mundtlige forespørgsler

4

International romadag

08-03-2017 O-000017/2017 Kommissionen

International romadag

08-03-2017 O-000016/2017 Rådet

Følger af Den Europæiske Unions Rets kendelser for erklæringen fra EU og Tyrkiet

06-03-2017 O-000014/2017 Kommissionen

Udbredelse af grænseoverskridende e-identifikationsværktøjer og onlinetjenester

08-03-2016 O-000042/2016 Kommissionen