Yana TOOM : Hjem 

Næstformand 

Udvalget for Andragender 

Medlem 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland 

Stedfortræder 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
Delegationen for Forbindelserne med Irak 

Kontakt